MR实景购物

MR实景购物是什么?

”MR实景购物就是把线下店铺或家装场景通过VR全景复刻技术到线上同步展示,对商家不一样搭建不同的货架区域,呈现任意放大缩小、无死角浏览商品的方式,建立以消费体验为中心的全渠道会员数据化管理,
结合线下优质体验,整合供应链资源乃至物流,使其线上线下一体化数字化运营管理、引流的能力。

让我们深入了解MR实景购物吧!!!

产品功能展示


我们给消费者带来什么价值

—————————————————————————————————————————————————————————


MR实景购物的出现

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


帮你在开一个店

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————